هرمز میکروتیک

دسته: کابل و پچ کورد شبکه

پچ کورد Cat 6 سایز ۲۴AWG اچ اس تی ۵ متری
0 رای
18

پچ کورد Cat 6 سایز ۲۴AWG اچ اس تی ۵ متری

0 تومان
کابل پچ کورد HST با طول 5 متر است. طول 5 متری این کابل به کاربر اجازه می‌دهد که همیشه آن‌را در کیف خود قرار داده و در مکان‌هایی که شبکه‌ی کامپیوتری بی‌سیم در دسترس نیست، از اتصال کابلی استفاده کند یا برای استفاده اتصال بین پچ پنل و سوییچ مورد استفاده قرار گیرد. همچنین طول کوتاه در کابل‌ها نویز ...
پچ کورد Cat 6 سایز ۲۴AWG اچ اس تی ۲ متری
0 رای
18

پچ کورد Cat 6 سایز ۲۴AWG اچ اس تی ۲ متری

0 تومان
کابل پچ کورد HST با طول 52 متر است. طول 2 متری این کابل به کاربر اجازه می‌دهد که همیشه آن‌ را در کیف خود قرار داده و در مکان‌هایی که شبکه‌ی کامپیوتری بی‌سیم در دسترس نیست، از اتصال کابلی استفاده کند یا برای استفاده اتصال بین پچ پنل و سوییچ مورد استفاده قرار گیرد. همچنین طول کوتاه در کابل‌ها ...
پچ کورد Cat 6 سایز ۲۴AWG اچ اس تی ۵۰ سانتی
0 رای
14

پچ کورد Cat 6 سایز ۲۴AWG اچ اس تی ۵۰ سانتی

0 تومان
کابل پچ کورد HST با طول 50 سانتی‌متر است. طول 50 سانتی‌متری این کابل به کاربر اجازه می‌دهد که همیشه آن‌را در کیف خود قرار داده و در مکان‌هایی که شبکه‌ی کامپیوتری بی‌سیم در دسترس نیست، از اتصال کابلی استفاده کند یا برای استفاده اتصال بین پچ پنل و سوییچ مورد استفاده قرار گیرد. همچنین طول کوتاه در کابل‌ها نویز ...